Polityka Prywatności

Ochrona informacji

Platforma comper.games gromadzi dane graczy przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania strony przestrzegając prawa do ochrony prywatności. Gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z platformy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Pliki cookies i localstorage

Platforma comper.games stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji użytkowników. W localstorage przeglądarki natomiast magazynowane są informacje o bieżących ustawieniach użytkownika.

Zmiana danych

Platforma comper.games umożliwia edycję danych udostępnionych podczas rejestracji. W obrębie ustawień konta istnieje możliwość zmiany hasła dostępu oraz adresu e-mail przypisanego do konta.

Ta witryna korzysta z plików cookies, które są wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania usługi. Rozumiem